Zarządzenie Nr 91/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 31 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art. 13 ust. 1, art. 25 ust. 1 i ust 2, art. 37 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn. zm./ oraz § 2 Uchwały Rady Gminy Ostróda Nr XXXIV/284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata /Dz. Urz. Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość zabudowaną budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym Nr 19 i budynkami gospodarczymi, stanowiącą własność Gminy Ostróda, oznaczoną jako działka ewidencyjna Nr 35/7 o pow. 0, 3270 ha, położoną w obrębie i miejscowości Reszki.

 

   Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   - lokal mieszkalny Nr 1 o pow. uż. 78,16 m2 wraz z pomieszczeniem przynależnym o pow. 20,28 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 215/1000;

 

   - lokal mieszkalny Nr 2 o pow. uż. 40,07 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 37,70 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 169/1000;

 

   - lokal mieszkalny Nr 3 o pow. uż. 68,05 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 30,39 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 215/1000;

 

   - lokal mieszkalny Nr 4 o pow. uż. 55,02 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 34,98 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 196/1000;

 

   - lokal mieszkalny Nr 5 o pow. uż. 58,31 m2 wraz z pomieszczeniami przynależnymi o pow. 35,93 m2 oraz udziałem w nieruchomości wspólnej i w gruncie wynoszącym 205/1000.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.09.2011, ostatnia aktualizacja: 05.09.2011, odsłon: 654


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451649
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości