Zarządzenie Nr 9/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 stycznia 2011r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2010r. Nr 102, poz. 651 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

§ 1. W zarządzeniu Nr 120/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 18 października 2010 r. w sprawie pierwokupu nieruchomości § 1 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego niezabudowanej działki, oznaczonej numerem ewidencyjnym 146/35 o pow. 0,0136 ha, położonej w obrębie i miejscowości Kajkowo gm. Ostróda, stanowiącej współwłasność Bożeny Pawełczyk, małż. Józefa i Marii Piątek, małż. Bernarda i Bożenny Szpanowskich, małż. Bogusława i Cecylii Wrombel.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 20.01.2011, ostatnia aktualizacja: 20.01.2011, odsłon: 723


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12432061
odsłon strony

Aktualnie mamy
34 gości