Zarządzenie Nr 91/09

Wójt Gminy Ostróda

z dnia 21 września 2009 r.

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Górka 3/6.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, oz.1591, z późn. zmianami) zarządzam  co następuje:

 

§ 1. Powołuje komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Górka 3/6 w następującym składzie:

 

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński.

 

2. Sekretarz - Krzysztof Ruczyński.

 

3. Członek - Teresa Kłosińska.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 24.09.2009, ostatnia aktualizacja: 24.09.2009, odsłon: 485

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637946
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved