Zarządzenie Nr 91/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 2 października 2003r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r. Nr 46, poz.543 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 14/4 o pow. 54 m2, położonej w obrębie i miejscowości Lipowo gm. Ostróda, stanowiącej własność Skarbu Państwa Agencji Nieruchomości Rolnych Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej działki zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 3 września 2003r. Rep. A Nr 4492 w Kancelarii Notarialnej w Olsztynie ul. Mrongowiusza 6A -Notariusz Krystyna M.Szewirska.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 803


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302228
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości