Zarządzenie Nr 89/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 11 września 2009 r.

 

w sprawie zatrudnienia na stanowisko Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Z dniem 01 października 2009 r. zatrudniam na stanowisko Dyrektora Zakładu Obsługi Komunalnej w Ostródzie Pana Jana Waldemara Ignaczewskiego.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.09.2009, ostatnia aktualizacja: 14.09.2009, odsłon: 511

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637288
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved