ZARZĄDZENIE NR 89/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 września 2003r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie dokumentacji technicznej na adaptacje istniejącego budynku koszarowego nr1 przy uliczy Czarnieckiego w Ostródzie na budynek administaracyjno - biurowy Urzędu Gminy w Ostródzie wraz z urządzeniem przyległego terenu

 

      Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie dokumentacji technicznej na adaptacje istniejącego budynku koszarowego nr1 przy uliczy Czarnieckiego w Ostródzie na budynek administracyjno - biurowy Urzędu Gminy w Ostródzie wraz z urządzeniem przyległego terenu powołuję komisję przetargową w składzie:

 

   1. Przewodniczący                                       - Andrzej Pęziński;

   2. Zastępca przewodniczącego                - Jan Brzozowski;

   3. Sekretarz                                                  - Marek Wydrzyński;

   4. Członek                                                    - Danuta Kucharczuk;

  5.  Członek                                                    - Maria Kubaszczyk;

  6.  Członek                                                    - Danuta Niemanowska.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.12.2003, ostatnia aktualizacja: 11.12.2003, odsłon: 766


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302066
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości