Zarządzenie Nr 88/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 23 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie: powierzenia funkcji dyrektora szkoły.

 

Na podstawie art. 36 a ust. 1 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) – po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu konkursu zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powierzam funkcję dyrektora Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu Pani Grażynie Lipińskiej na okres 5 lat, tj. od 01.09.2011r. do 31.08. 2016r.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 25.08.2011, ostatnia aktualizacja: 25.08.2011, odsłon: 664


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451694
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości