Zarządzenie Nr 87/11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 19 sierpnia 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku Podinspektora w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Ostróda”.

 

§ 2. W skład komisji wchodzą:

 

1. Gustaw Marek Brzezin -Przewodniczący.

 

2. Teresa Ołowska - Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Agnieszka Jakubowska - Członek.

 

3. Elżbieta Kulesza - Sekretarz.

 

§ 3. Tryb przeprowadzenia egzaminu określa „Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2008 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.08.2011, ostatnia aktualizacja: 19.08.2011, odsłon: 636


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431683
odsłon strony

Aktualnie mamy
60 gości