Zarządzenie Nr 86/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 września 2009 r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego.

 

Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2 art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki niezabudowane, położone w obrębie Mała Ruś, miejscowości Wałdowo, stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

a) działka Nr 144/72 o powierzchni 0,0949 ha,

 

b) działka Nr 144/79 o powierzchni 0,1055 ha,

 

c) działka Nr 144/80 o powierzchni 0,1170 ha,

 

d) działka Nr 144/81 o powierzchni 0,1104 ha.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

 

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2009, ostatnia aktualizacja: 04.09.2009, odsłon: 515

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637283
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved