Zarządzenie Nr 85/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 września 2009 r.

 

w sprawie powołania komisji egzaminacyjnej do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję egzaminacyjną do przeprowadzenia egzaminu kończącego służbę przygotowawczą na stanowisku młodszego referenta w Referacie Organizacyjnym w Urzędzie Gminy Ostróda”.

 

§ 2. W skład komisji wchodzą:

 

1. Gustaw Marek Brzezin – Przewodniczący.

 

2. Andrzej Pęziński - Z-ca Przewodniczącego.

 

3. Teresa Ołowska - Członek.

 

4. Elżbieta Kulesza – Sekretarz.

 

§ 3. Tryb przeprowadzenia egzaminu określa „Regulamin określający szczegółowy sposób przeprowadzenia służby przygotowawczej i organizowania egzaminu kończącego tę służbę w Urzędzie Gminy Ostróda wprowadzony Zarządzeniem Nr 20/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 marca 2008 r.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

                                   

                              

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.09.2009, ostatnia aktualizacja: 04.09.2009, odsłon: 429

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334311
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved