Zarządzenie Nr 85/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 6 września 2004r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r.Nr 46,poz.543 z późn. zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284 / 01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata / Dz. Urz.Woj. Warmińsko - Mazurskiego Nr 62, poz. 1019/ zarządzam co następuje:

 

      § 1. Przeznaczyć do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego niżej wyszczególnione działki stanowiące własność Gminy Ostróda:

 

      1. Położone w obrębie i miejscowości Zajączki

 

   - działka Nr 29/1 o pow. 1,5000 ha,

 

   - działka Nr 29/5 o pow. 0,0543 ha,

 

      2. Położona w obrębie i miejscowości Górka

 

   - działka Nr 23/55 o pow. 0,1588 ha,

 

      3. Położona w obrębie i miejscowości Pietrzwałd

 

   - działka Nr 215/2 o pow. 0,2002 ha,

 

      4. Położona w obrębie i miejscowości Tyrowo

 

   - działka Nr 331/2 o pow. 0,1121 ha,

 

      5. Położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki

 

   - działka Nr 101/5 o pow. 0,1929 ha,

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 724


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725131
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości