Zarządzenie Nr 85/03

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 2 września 2003r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie art.18 pkt.9 lit. "a" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz.U nr 16, poz. 95 z późn.zm /, § 8 ust-1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 13 stycznia 1998r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa lub własność Gminy /Dz.U nr 9,póz.30 z późn.zm / - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - Przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      2. Jadwiga Soboczyńska - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie;

 

      3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, insp. Urzędu Gminy w Ostródzie.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na wydzierżawienie części nieruchomości zabudowanej znaczonej jako działka Nr 122/3 położona w obrębie i miejscowości Zwierzewo. Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 835


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302039
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości