Zarządzenie Nr 85 /08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 08 grudnia 2008 r.

 w sprawie przyznania nieruchomości zamiennych.

 

Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm) w związku z art. 131 ust. 1, 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004 r. Nr 261 poz. 2603 z późn. zm) oraz § 2 uchwały Nr XXXIV/284/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania , najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urz. Woj. Warmińsko – Mazurskiego Nr 62 poz. 1019) zarządzam co następuje:

 

§ 1. Przyznać z zasobu nieruchomości Gminy Ostróda, jako nieruchomości zamienne, nieruchomości położone w obrębie Kajkowo. Nieruchomości zamienne przyznaje się za zgodą niżej wymienionych w ramach odszkodowania za działki gruntu położone w obrębie Kajkowo, wydzielone pod drogę publiczna- gminną, i tak dla:

 

Barbary i Mieczysława małż. Bigaj – dz .nr 315/11 za dz. nr 226/70.

 

Grażyny Car - dz. nr 315/10 za dz. nr 226/72.

 

Eugeniusza i Elżbiety małż. Koziej - dz. nr 315/9 za dz. nr 226/74.

 

Andrzeja i Bożenny małż. Mąka - dz. nr 315/8 za dz. nr 226/76.

 

Teresy i Romana małż Szewczyk - dz. nr 315/7 za dz. nr 226/78 i nr 226/80.

 

Krystyny i Jerzego małż. Oleszak - dz. nr 315/6 za dz. nr 226/82.

 

Grażyny i Juliusza małż. Łabęckich - dz. nr 315/5 za dz. nr 226/84.

 

Zdzisławy Michałowicz- dz. nr 315/4 za dz. nr 226/86 i nr 226/88.

 

Grażyny i Henryka małż. Pydyn - dz. nr 315/3 za dz. nr 226/90 i nr 226/92.

 

Zofii i Józefa małż. Butkiewicz -  dz nr  315/2  za dz.  nr  226/94.

 

§ 2. Różnicę między wysokością odszkodowania a wartością nieruchomości zamiennej wyrównują przez dopłatę pieniężną właściciele nieruchomości.

 

§ 3.Koszty wynikające ze sporządzenia aktu notarialnego ponoszą właściciele nieruchomości wymienieni w § 1 zarządzenia.

 

§ 4.Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Artur Lewartowski
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.12.2008, ostatnia aktualizacja: 08.12.2008, odsłon: 816


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13308224
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości