Zarządzenie Nr 84/06

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 14 sierpnia 2006r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2, art.37 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001r 142, poz. 1591 z późn.zm.) - Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

      § 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej część nieruchomości o pow. 600 m2 - oznaczoną jako działka Nr 171/8, stanowiąca własność Skarbu Państwa w użytkowaniu wieczystym Gminy Ostróda, położona w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki.

 

      § 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres od 15 września 2006r. do 14 września 2009r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2006, ostatnia aktualizacja: 17.08.2006, odsłon: 836


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302247
odsłon strony

Aktualnie mamy
38 gości