Zarządzenie Nr 84/04

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 3 września 2004r.

 

w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego

 

      Na podstawie art.13 ust.1, art.25 ust. 1 i 2, art. 37 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2000r.Nr 46,poz.543 z późn.zm/ oraz § 2 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 294/01 z dnia 24 maja 2001r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata - zarządzam co następuje:

 

      § 1. 1.Przeznaczyć do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną oznaczoną Nr działki 311/1o pow. 0,2281 ha, położoną w obrębie i miejscowości Brzydowo, stanowiącą własność Gminy Ostróda.

 

      2.Przedmiotem sprzedaży są następujące składniki nieruchomości:

 

   - grunt o powierzchni 0,2281 ha,

 

   - budynek mieszkalny 2-lokalowy oznaczony Nr 19a, zamieszkały przez najemców,

 

   - budynek gospodarczy służący do obsługi w/w budynku mieszkalnego

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 28.11.2004, ostatnia aktualizacja: 28.11.2004, odsłon: 723


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13725325
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości