Zarządzenie Nr 83/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 grudnia 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji d/s zinwentaryzowania pomieszczeń Urzędu Gminy Ostróda.

 

Na podstawie § 17 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/07 Wójta Gminy Ostróda z dnia 6 sierpnia 2007 r. w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda, zarządza się co następuje:

 

§ 1. Powołuje się komisję d/s zinwentaryzowania nowych pomieszczeń Urzędu Gminy przy ul. Jana III Sobieskiego 1, w składzie:

 

1. Teresa Ołowska – Przewodnicząca Komisji.

 

2. Marek Wydrzyński - Zastępca Przewodniczącego.

 

3. Beata Czerkas – Sekretarz.

 

4. Artur Jabłonka – członek.

 

5. Barbara Bigaj - członek.

 

§ 2. 1. Zadaniem komisji jest:

 

- protokolarne zinwentaryzowanie pomieszczeń Urzędu Gminy,

 

- ustalenie ewentualnej konieczności dokonania komisyjnego zniszczenia poszczególnych elementów wyposażenia urzędu,

 

- weryfikacja dokumentacji oraz wytworzenie niezbędnych nowych dokumentów,

 

- wyposażenie elementów wyposażenia w emblematy i dokumenty przewidziane w przepisach inwentaryzacyjnych.

 

2. Wszelkie wątpliwości dotyczące działań komisji rozstrzyga Sekretarz Gminy, który nadzoruje jej działalność.

 

§ 3. 1. Komisja pracuje w terminie do dnia 16 stycznia 2009 r.

 

2. Działania Komisji ustają wraz z ostatecznym podpisaniem protokołu i oświadczeniami o nie wniesieniu uwag i zastrzeżeń przez upoważnionych przedstawicieli Urzędu Gminy.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.12.2008, ostatnia aktualizacja: 02.12.2008, odsłon: 782


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304859
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości