Zarządzenie Nr 83/06

Wójta Gminy w Ostródzie

z dnia 10 sierpnia 2006r.

 

w sprawie użyczenia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 13 ust.1, art. 25 ust. 1 i 2,art.37 ust.1 i ust.4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004r. Nr 261,poz.2603 z późn.zm.) oraz art.30 ust.2 pkt.3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r 142, poz. 1591 z późn.zm.) - Wójt Gminy Ostróda zarządza co następuje:

 

      § 1. Przeznacza się do oddania w użyczenie w drodze bez przetargowej nieruchomość zabudowaną stanowiącą własność Gminy Ostróda, położoną w obrębie i miejscowości Wygoda w skład, której wchodzą następujące składniki:

 

   - grunt o pow. 0,9000 ha stanowiący działkę nie zabudowaną Nr 66/4,

 

   - grunt o pow. 0,1684 ha stanowiący działkę zabudowaną Nr 66/2,

 

   - zabudowę zlokalizowaną na działce Nr 66/2 składającą się z budynku /byłego schroniska/ o pow. zab. 103 m2 i budynku gospodarczego murowanego o pow. uż. 6,80 m2 ,

 

      § 2. Użyczenie nieruchomości opisanej w § 1 następuje na okres od 15 września 2006r. do 14 września 2009r.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.08.2006, ostatnia aktualizacja: 15.08.2006, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287661
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości