Zarządzenie Nr 83/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2003r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na budowę sieci wodociągowej Smykowo - Brzydowo / tranzyt / , dostawę wodomierzy w ilości 200 szt.

 

      Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „wymiana oświetlenia pomieszczeń w gimnazjum gminnym w Ostródzie" powołuję komisję przetargową w składzie:

 

   1. Przewodniczacy - Andrzej Pęzinski;

 

   2. Zastępca przewodniczącego - Jan Brzozowski;

 

   3. Sekretarz - Roman Szewczyk;

 

   4. Członek - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302219
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości