Zarządzenie Nr 82/2019
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 27 maja 2019 roku
 
w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru zadania inwestycyjnego: „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Bukowa”.
 
    Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
    § 1 1. Powołuję komisję do odbioru końcowego zadania inwestycyjnego pn: Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Kajkowo, ul. Bukowa”
 
    2. W skład komisji wchodzą:
 
  1) Grzegorz Kastrau - przewodniczący
  2) Jan Brzozowski – z-ca przewodniczącego
  3) Krzysztof Ruczyński – członek
  4) Roman Szewczyk - członek
 
    § 2 1. Odbioru należy dokonać przy udziale inspektora nadzoru, wykonawcy oraz administratora sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.
 
  2. O terminie czynności odbioru należy zawiadomić radnego z okręgu Kajkowo i sołtysa sołectwa Kajkowo.
 
    § 3 Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru zadania inwestycyjnego.
 
    § 4 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 28.05.2019
Osoba przekazująca: Roman Szewczyk

Sporządził/a: Roman Szewczyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 28.05.2019, ostatnia aktualizacja: 28.05.2019, odsłon: 57

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9673229
odsłon strony

Aktualnie mamy
13 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved