Zarządzenie Nr 82/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 26 sierpnia 2003 r.

 

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań w zakresie prac geodezyjnych

 

      Na podstawie art.20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych/Dz.U z 1998 Nr 119, póz. 773 z póżn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      §1. Powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Danuta Kucharczuk - członek;

 

      3. Artur Lewartowski - członek.

 

      do przeprowadzenia w dniu 26 sierpnia 2003r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań:

 

      1. Wykonanie podziału geodezyjnego niżej wyszczególnionych nieruchomości:

 

      Obręb Stare Jabłonki

 

   - działka Nr 166/55 o pow. 0,6883 ha,

 

   - działka Nr 166/51 o pow. 1,2591 ha,

 

      Obręb Brzydowo

 

   - działka Nr 311 o pow. 1,8200 ha,

 

      Obręb Tyrowo

 

   - działka Nr 331 o pow. 0,1500 ha,

 

      Obręb Zwierzewo

 

   - działka Nr 122/3 o pow. 0,1802 ha,

 

      Obręb Lubajny

 

   - działka Nr 194/19 o pow. 0,6000 ha,

 

   - działka Nr 194/20 o pow. 1,4200 ha,

 

   - działka Nr 195/3 o pow. 9,0700 ha.

 

      2. Wskazanie granic niżej wyszczególnionych nieruchomości:

 

      Obręb Samborowo

 

   - działka Nr 659/5 o pow. 0,2019 ha,

 

   - działka Nr 613 o pow. 0,5900 ha,

 

      Obręb Kajkowo

 

   - działka Nr 240/6 o pow. 0,0813 ha,

 

   - działka Nr 240/7 o pow. 0,1438 ha,

 

      Obręb Glaznoty

 

   - działka Nr 203/3 o pow. 0,1700 ha,

 

   - działka Nr 203/4 o pow 0,0300 ha,

 

       Obręb Rudno

 

   - działka Nr 40 o pow. 2,12 ha

 

      Obręb Lubajny

 

   - działka Nr 22/2 o pow. 0,1000 ha,

 

      Obrąb Górka

 

   - działka Nr 23/55 o pow. 0,1588 ha,

 

      Obręb Ryn

 

   - działka Nr 4 - wskazanie jednego punktu,

 

      Obręb Reszki

 

   - działka Nr 38 o pow. 0,1600 ha,

 

   - działka Nr 35/3 o pow. 0,3300 ha,

 

   - działka Nr 34/2 o pow. 0,2112 ha,

 

      Obrąb Stare Jabłonki

 

   - działka Nr 101/5 o pow. 0,1900 ha,

 

      Obrąb Zajączki

 

   - działka Nr 29/1 o pow. 1,5000 ha,

 

   - działka Nr 29/5 o pow. 0,0543 ha,

 

      Obręb Międzylesie

 

   - działka Nr 262/8 o pow. 0,6800 ha

 

      §2. Komisję rozwiązuje się z dniem wyboru oferty.

 

      §3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 736


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302353
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości