Zarządzenie Nr 80/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 sierpnia 2009r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

      Na podstawie § 8 ust.1 i ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję w składzie:

 

      1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

      2. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, inspektor Urzędu Gminy Ostróda;

 

      3. Łucja Fafińska - członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

      do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie i miejscowości Tyrowo, stanowiących własność Gminy Ostróda oznaczonych według katastru nieruchomości numerami: 675/40, 675/41, 675/47, 675/48.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.08.2009, ostatnia aktualizacja: 17.08.2009, odsłon: 496

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334153
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved