Zarządzenie Nr 80/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 listopada 2008 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej.

 

Na podstawie § 8 ust.1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ -zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję w składzie:

 

1. Artur Lewartowski - przewodniczący komisji, Kierownik Ref. Rolnictwa Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

2. Łucja Urbańska - członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

3. Ewelina Pisarkiewicz - członek komisji, młodszy referent Urzędu Gminy Ostróda.

 

do przeprowadzenia przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości zabudowanej budynkiem socjalnym wraz z garażem, oznaczonej jako działka Nr 144/10 o pow. 0,1811 ha, położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo, stanowiących własność Gminy Ostróda.

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 19.11.2008, ostatnia aktualizacja: 19.11.2008, odsłon: 813


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13318163
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości