Zarządzenie Nr 80/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 21 sierpnia 2003r.

 

w sprawie powołania Gminnej Komisji Konkursowej

 

      W celu przeprowadzenia III Edycji Konkursu „Estetyczna Wieś 2003" zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Powołuję Gminną Konkursową w składzie:

 

      1. Magdalena Wajdyk - Przewodnicząca

 

      2. Artur Lewartowski - Sekretarz

 

      3. Roman Ślusarczyk - członek

 

      4. Andrzej Suchodolski - członek

 

      5. Grzegorz Kłoss - członek

 

      § 2. Gminna Komisja Konkursowa przeprowadzi Gminny Konkurs „Estetyczna Wieś 2003" na podstawie Regulaminu Konkursu, który stanowi załącznik do niniejszego zarządzenia.

 

      § 3. Komisja dokona oceny miejscowości zgłoszonych do konkursu i sporządzi protokół.

 

      § 4. Komisja rozwiązuje się z dniem rozstrzygnięcia konkursu.

 

      § 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 780


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304879
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości