Zarządzenie Nr 80 /11

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 3 sierpnia 2011r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na: wykonanie zadania pod nazwą „Remont drogi gminnej w miejscowości Idzbark”.

 

Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz. U. z 2010r.  Nr 113, poz. 759 z późn. Zm.), zarządzam co następuje:

 

§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne: „Remont drogi gminnej w miejscowości Idzbark” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

  1. Przewodniczący – Jan Brzozowski;

 

  2. Z-ca Przewodniczącego – Marek Wydrzyński;

 

  3. Sekretarz - Magdalena Wajdyk;

 

   4. Członek – Danuta Kucharczuk;

 

   5. Członek –Zbigniew Tomczyk

 

 § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 9/09 Wójta Gminy Ostróda z dnia 16 lutego 2009r. w sprawie Regulaminu udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

§ 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.08.2011, ostatnia aktualizacja: 08.08.2011, odsłon: 595


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431846
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości