Zarządzenie Nr 76/2020
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 09 czerwca 2020 r.
 
w sprawie utworzenia Gminnego Biura Spisowego
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713) oraz art. 18 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym w 2020 r. (Dz. U. poz. 1728) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
§1. 1. W celu przygotowania i przeprowadzenia powszechnego spisu rolnego w 2020 r., zwanego dalej „spisem rolnym”, na terenie gminy Ostróda tworzy się Gminne Biuro Spisowe z siedzibą w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, zwane dalej „GBS” w składzie:
1) Kierownik Biura - Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego – Kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Artur Lewartowski.
2) Koordynator Gminny – Inspektor Referatu Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Karolina Rybarkiewicz.
2.        Kierownik Biura – Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego, ustala zakres pracy jego członków.
 
§2.  Do zadań GBS należy wykonanie na obszarze gminy Ostróda prac spisowych określonych w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o powszechnym spisie rolnym.
 
§3. Obsługę prac Biura zapewnia Urząd Gminy Ostróda.
 
§4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 18.06.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.06.2020, ostatnia aktualizacja: 18.06.2020, odsłon: 341


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14565845
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości