Zarządzenie Nr 76/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 10 sierpnia 2009r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 24/6 o pow. 753m2, położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki gm. Ostróda, stanowiącej własność Gminy Ostróda w użytkowaniu wieczystym Grzegorza Kowalczyk co do 1/2 i Joanny Zientara co do 1/2.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 10 sierpnia 2009r. Rep. „A” Nr 2244/2009 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 5/1, 14-100 Ostróda - Notariusz Maria Malarska.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.08.2009, ostatnia aktualizacja: 11.08.2009, odsłon: 585

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338457
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved