Zarządzenie Nr 75/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 sierpnia 2009r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa własności nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 676/24 o pow. 1404m2, położonej w obrębie i miejscowości Samborowo gm. Ostróda, stanowiącej własność małż. Małgorzaty i Jana Zadęckich.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 5 sierpnia 2009r. Rep. „A” Nr 2189/2009 w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Grunwaldzka 5/1, 14-100 Ostróda - Notariusz Maria Malarska.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Ewelina Pisarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 09.08.2009, ostatnia aktualizacja: 09.08.2009, odsłon: 514

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334272
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved