Zarządzenie Nr 75/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 sierpnia 2006r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn. zm / Wójt Gminy zarządza co następuje:

 

      § 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej według ewidencji gruntów jako działka Nr 85/43 o pow. 2.131 m2, położonej w obrębie i miejscowości Kątno - na warunkach określonych w warunkowej umowie sprzedaży z dnia 17 lipca 2006r. Rep.”A” Nr 3299 /2006 r. zawartej w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Mickiewicza 8/2 - Notariusz Agnieszka Sinkiewicz. Nieruchomość stanowi własność małż: Włodzimierza i Krystyny Machula.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.08.2006, ostatnia aktualizacja: 03.08.2006, odsłon: 801


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12287561
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości