Zarządzenie Nr 74a/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 04 sierpnia 2009 r.

 

w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczyciela ubiegającego się o awans na stopień nauczyciela mianowanego.

 

      § 1.1. Na podstawie art. 9g ust.2 i 5 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r.- Karta Nauczyciela ( Dz.U. z 2006 r., Nr 97, poz. 674 z późn. zm.), w celu przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla Pani Bożeny Sobieraj ubiegającej się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego, powołuję Komisję Egzaminacyjną.

 

      2. W skład Komisji wchodzą:

 

      1) Andrzej Pęziński - Przewodniczący Komisji

 

      2) Ewa Malinowska - Przedstawiciel organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

      3) Jadwiga Drobisz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie

 

      4) Elżbieta Okrucińska - Ekspert

 

      5) Janusz Korniluk - Ekspert

 

      6) Zygmunt Fleszar - Przedstawiciel Związku Nauczycielstwa Polskiego

 

      3. Posiedzenie Komisji odbędzie się w dniu 18 sierpnia 2009 r. o godz. 9.00 w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, pokój Nr 301.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.08.2009, ostatnia aktualizacja: 11.08.2009, odsłon: 518

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8334131
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved