Zarządzenie Nr 74/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 18 lipca 2011r.

 

sprawie: powołania komisji konkursowej na stanowisko dyrektora Gimnazjum im. Żołnierza Polskiego w Durągu i wyznaczenie przewodniczącego komisji.

 

Na podstawie art. 36 a ust . 6 ustawy z dnia 07 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. z 2004 r, Nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) oraz § 2 rozporządzenia Ministerstwa Edukacji Narodowej z dnia 8 kwietnia 2010r. w sprawie regulaminu konkursu na stanowisko dyrektora publicznej szkoły lub publicznej placówki oraz trybu pracy komisji konkursowej – zarządzam, co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję konkursową w następującym składzie:

 

3 przedstawicieli:

a/ organu prowadzącego:

 

Andrzej Pęziński

Janina Grażyna Roman

Magdalena Monika Muraszko

 

2 przedstawicieli:

b/ organu sprawującego nadzór pedagogiczny

 

Mirosława Grala - Kaperzyńska

Jerzy Święszkowski

 

1 przedstawiciel:

c/ Rady Pedagogicznej

 

Anna Małecka

 

d/ Rady Rodziców

Agnieszka Żelazna - Michałek

 

e/ Związku Nauczycielstwa Polskiego

Zygmunt Fleszar

 

f/ Międzyzakładowej Organizacja Związkowa Pracowników Oświaty NSZZ „ Solidarność”

Danuta Kalbarczyk-Pec

 

§ 2. Na przewodniczącego komisji wyznaczam Andrzeja Pęzińskiego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2011, ostatnia aktualizacja: 22.07.2011, odsłon: 620


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431946
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości