Zarządzenie Nr 74/ 08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 29 października 2008 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości.

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz. Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Kajkowo, gmina Ostróda oznaczoną w katastrze nieruchomości jako działka: Nr 226/99 o pow. 533 m2 ,-droga.

   

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Urbańska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 30.10.2008, ostatnia aktualizacja: 30.10.2008, odsłon: 814


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13308275
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości