ZARZĄDZENIE NR 74/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 8 sierpnia 2003r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na " wykonanie naprawy dachów
na obiektach oświatowych w Szyldaku, Durągu, Lipowie, Wygodzie. "

 

      Na podstawie art.20a ust.1 ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych oraz § 1 ust.2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 czerwca 2002r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania członków komisji przetargowej oraz trybu jej pracy (Dz.U.Nr 82 poz.743) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „wykonanie naprawy dachów na obiektach oświatowych w Szyldaku, Durągu, Lipowie, Wygodzie” powołuję komisję przetargową w składzie:

   1. Przewodniczący                                      - Andrzej Pęziński;

   2. Zastępca przewodniczącego               - Jan Brzozowski;

   3. Sekretarz                                                 - Marek Wydrzyński;

   4. Członek                                                    - Danuta Kucharczuk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 11.01.2004, ostatnia aktualizacja: 11.01.2004, odsłon: 711


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13304889
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości