Zarządzenie Nr 73/2015
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 14 maja 2015 r.
 
zmieniające zarządzenie w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień
10 maja 2015 r.
 
     Na podstawie art. 182 § 1 pkt 1, § 2 i § 8 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112, Nr 26, poz. 134, Nr 94, poz. 550, Nr 102, poz. 588, Nr 134, poz. 777, Nr 147, poz. 881, Nr 149, poz. 889, Nr 171, poz. 1016, Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 849, 951, 1529, z 2014 r. poz. 179, 180, 1072), Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. W § 1 zarządzenia Nr 53/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 20 kwietnia 2015 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych, w celu przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r., zmienionego zarządzeniem Nr 54/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 23 kwietnia 2015 r., zarządzeniem Nr 67/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 5 maja 2015 r. oraz zarządzeniem Nr 70/2015 Wójta Gminy Ostróda z dnia 7 maja 2015 r., wprowadza się następujące zmiany:
 
- w OKW Nr 14 w Wygodzie pod pozycją nr 1. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imię i nazwisko „Patryk Łodzikowski”.
 
- w OKW Nr 14 w Wygodzie pod pozycją nr 7. w miejsce dotychczasowe wpisuje się imiona i nazwisko „Malwina Teresa Rychlicka”.
 
     § 2. Pozostałe postanowienia zarządzenia, wymienionego w § 1, pozostają bez zmian.
 
     § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.05.2015r.
Osoba przekazująca: Cezary Wawrzyński

Sporządził/a: Cezary Wawrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.05.2015, ostatnia aktualizacja: 14.05.2015, odsłon: 451

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665363
odsłon strony

Aktualnie mamy
40 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved