Zarządzenie Nr 73/08

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 15 października 2008 r.

 

zmieniające zarządzenie w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowego pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie § 14 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 2 sierpnia 2005r. w sprawie zasad wynagradzania pracowników samorządowych zatrudnionych w urzędach gminy, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich (Dz.U. Nr 146, poz. 1223 z późn.zm.) zarządzam co następuje:

 

      §1. W załączniku do zarządzenia Nr 125/06 Wójta Gminy Ostróda z dnia 10 listopada 2006r. w sprawie utworzenia funduszu premiowego i ustalenia regulaminu premiowania pracowników obsługi zatrudnionych w Urzędzie Gminy Ostróda w § 1 w ust. 1 dodaje się pkt. 3 i 4 w brzmieniu:

 

„3/ dozorca-konserwator.

 

4/ sprzątaczka dzienna.”

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Kulesza
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 31.10.2008, ostatnia aktualizacja: 31.10.2008, odsłon: 791


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305055
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości