Zarządzenie Nr 73/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 sierpnia  2006 r.

 

w sprawie pierwokupu nieruchomości.

 

      Na podstawie art. 109 ust.1 pkt.2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/ zarządzam co następuje:

 

      § 1.1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego w nie zabudowanej nieruchomości gruntowej oznaczonej jako działka Nr 147/19 o pow. 838 m2, położonej w obrębie Mała Ruś w miejscowości Wałdowo gm. Ostróda, stanowiącej własność Gminy Ostróda w użytkowaniu wieczystym małż: Czesławy i Janusza Hryniewieckich.

 

      2. Warunki zbycia przedmiotowej nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 18 lipca 2006r. Rep. A Nr 1829 /2006  w Kancelarii Notarialnej w Ostródzie ul. Wyspiańskiego nr 10  - Notariusz Alina Sanecka.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Wójt  Gminy Ostróda

 

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Jadwiga Soboczyńska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 03.08.2006, ostatnia aktualizacja: 03.08.2006, odsłon: 854


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302319
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości