Zarządzenie Nr 72/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 14 lipca 2011 r.

 

w sprawie powołania komisji przetargowej

 

Na podstawie § 8 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz. U. Nr 207, poz. 2108/ - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Powołuję komisję przetargową zwaną dalej „komisją” w składzie:

 

1. Łucja Fafińska - przewodniczący komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

2. Ewelina Ignaczewska - członek komisji, podinspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda;

 

3. Zdzisława Michałowicz - członek komisji, inspektor Ref. Rolnictwa, Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda.

 

§ 2. Komisja przeprowadzi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa własności działek gruntu położonych w obrębie i miejscowości Samborowo, stanowiącej własność Gminy Ostróda, oznaczonych jako działki:

 

- nr 676/8 o pow. 0,1407 ha;

- nr 676/9 o pow. 0,1289 ha;

- nr 676/10 o pow. 0,1403 ha;

- nr 676/18 o pow. 0,1663 ha;

- nr 676/19 o pow. 0,1637 ha.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2011, ostatnia aktualizacja: 22.07.2011, odsłon: 657


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431762
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości