Zarządzenie Nr 72/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06 lipca 2004r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005".

 

Na podstawie art. 19 ust. l ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. Nr 19, póz. 177) -zarządzam, co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne „ Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2004/2005" powołuję Komisję Przetargową w składzie:

 

      1. Andrzej Pęziński - przewodniczący;

 

      2. Janina Roman - sekretarz;

 

      3. Marek Wydrzyński - członek;

 

      4. Danuta Kucharczuk - członek.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi z dniem podpisania.

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 761


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13723499
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości