Zarządzenie Nr 7/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 13 stycznia 2011r.

 

w sprawie: zmiany zarządzenia Nr 130/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 listopada 2010r. dotyczącego ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych sal sportowych.

 

Na podstawie, art. 30 ust. 2 pkt. 3 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2001r., Nr 142, poz. 1591 z późn. zm./ - zarządzam co następuje:

 

§ 1. Paragraf 4 zarządzenia Nr 130/2010 Wójta Gminy Ostróda z dnia 17 listopada 2010r. w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie z gminnych sal sportowych otrzymuje brzmienie:

 

„§ 4. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ustala się w następującej wysokości:

 

1. Brzydowo 17,00 zł

 

2. Durąg 17,00 zł

 

3. Lipowo 17,00 zł

 

4. Szyldak 17,00 zł

 

5. Tyrowo 17,00 zł

 

6. Zwierzewo 17,00 zł

 

7. Samborowo 22,00 zł

 

Do każdej odpłatności dolicza się odpowiedni podatek VAT.”

 

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 17.01.2011, ostatnia aktualizacja: 17.01.2011, odsłon: 740


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12431821
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości