Zarządzenie Nr 71/04

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 06 lipca 2004r.

 

W sprawie powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Jankowiec 2 m.2

 

      Na podstawie art.30 ust.2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, póz 1591, z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Powołuję komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego w miejscowości Jankowiec 2 m.2 w następującym składzie:

 

      1. Przewodniczący - Krzysztof Ruczyński;

 

      2. Członek - Urszula Bajtus;

 

      3. Członek - Henryka Markowska;

 

      4. Członek - Marek Wydrzyński.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 08.08.2004, ostatnia aktualizacja: 08.08.2004, odsłon: 674


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714893
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości