Zarządzenie Nr 7/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 stycznia 2006 r.

 

w sprawie nabycia nieruchomości

 

      Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały Rady Gminy w Ostródzie Nr XXXIV/ 284/01 z dnia 24 maja 2001 r. w sprawie określenia zasad nabywania i zbywania nieruchomości gruntowych oraz ich wydzierżawiania, najmu i użyczania na okres dłuższy niż 3 lata (Dz.Urzęd. Woj. Warmińsko-Mazurskiego Nr 62 poz.1019), w związku z art.7 ust.1 pkt 3, ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142 poz.1591 z późn. zmianami) zarządzam co następuje:

 

      § 1. Nabyć w drodze nieodpłatnego przekazania przez Agencję Nieruchomości Rolnych, Oddział Terenowy w Olsztynie na rzecz Gminy Ostróda nieruchomość położoną w obrębie Wygoda, gmina Ostróda składającą się z działek oznaczonych w katastrze nieruchomości jako działki:

 

   - Nr 149/1 o pow. 5291 m2

 

   - Nr 139/66 o pow. 120 m2

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 07.02.2006, ostatnia aktualizacja: 07.02.2006, odsłon: 835


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12302157
odsłon strony

Aktualnie mamy
41 gości