Zarządzenie Nr 70/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 28 lipca 2003r.

w sprawie pierwokupu nieruchomości

Na podstawie art. 109 ust.1 pkt. 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz. U. z 2000r. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami zarządzam co następuje: 

§ 1.1. Nie korzystać z prawa pierwokupu prawa użytkowania wieczystego nieruchomości niezabudowanej oznaczonej jako działka Nr 24/6 o pow. 753 m² położonej w obrębie i miejscowości Stare Jabłonki stanowiącej własność Gminy Ostróda we współużytkowaniu wieczystym:

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 699


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305112
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości