Zarządzenie Nr 69/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 30 czerwca 2003r.

w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na określenie wartości rynkowej nieruchomości stanowiących własność Gminy Ostróda

Na podstawie art. 20a ustawy z dnia 10 czerwca 1994r. o zamówieniach publicznych / Dz. U. z 1998 Nr 119, poz. 773 z późniejszymi zmianami / zarządzam co następuje: 

§ 1. Powołuję Komisję Przetargową do przeprowadzenia w dniu 29 lipca 2003r. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie zadań:

1. Określenie wartości rynkowej niżej wyszczególnionych nieruchomości:

- obręb Stare Jabłonki działki Nr 320/3, 325/1, 324/1;

- obręb Lubajny działka Nr 22/2;

- obręb Samborowo działki Nr 659/5, 581/7, 598/3, 598/4;

- obręb Wysoka Wieś działka Nr 18/4;

- obręb Kajkowo działka Nr 71/9.

2. Określenie wzrostu wartości rynkowej niżej wyszczególnionych nieruchomości:

- obręb Wysoka Wieś działka Nr 70/2;

- obręb Mała Ruś w miejscowości Wałdowo działki Nr 172/16, 172/20, 172/2, 141/50.

w składzie

1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

2. Sekretarz - Jadwiga Soboczyńska;

3. Członek - Artur Lewartowski.

§ 2. Komisję rozwiązuję się z dniem wyboru oferty.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 694


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302327
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości