Zarządzenie Nr 68/2008

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 1 października 2008 roku

 

Na podstawie uchwały Nr XXIII/150/08 Rady Gminy Ostróda z dnia 30 września 2008 r. w sprawie upoważnienia Wójta Gminy do przekazania uprawnień jednostkom organizacyjnym w zakresie zaciągania zobowiązań, zarządzam, co następuje:

 

      §1. Upoważniam niżej wymienionych Dyrektorów gminnych jednostek organizacyjnych do zaciągania w 2008 roku zobowiązań z tytułu umów, których realizacja i termin zapłaty upływają w roku 2009, a ich realizacja jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działań jednostki:

 

      1. Grażyna Lipińska - Dyrektor Gimnazjum w Durągu;

 

      2. Elżbieta Okrucińska - Dyrektor Gimnazjum w Ostródzie;

 

      3. Anna Pasiecznik - Dyrektor Gimnazjum w Lipowie;

 

      4. Małgorzata Gajewska - Dyrektor Zespołu Szkół w Samborowie;

 

      5. Elżbieta Jaglińska - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzewie;

 

      6. Ryszard Brzózka - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Wygodzie;

 

      7. Iwona Murzyn - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starych Jabłonkach;

 

      8. Robert Pestkowski - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Szyldaku;

 

      9. Waldemar Zagórny Dyrektor Szkoły Podstawowej w Pietrzwałdzie;

 

      10. Elżbieta Ciechanowicz - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Lipowie;

 

      11. Marek Parol - Dyrektor Szkoły Podstawowej w Brzydowie;

 

      12. Maria Zabłotna - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Pietrzwałdzie;

 

      13. Elżbieta Mral - Dyrektor Przedszkola Samorządowego w Starych Jabłonkach;

 

      14. Jadwiga Drobisz - Dyrektor Zespołu Przedszkolno-Szkolnego w Tyrowie.

 

      § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Teresa Ołowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.10.2008, ostatnia aktualizacja: 23.10.2008, odsłon: 786


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13305062
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości