Zarządzenie Nr 68/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lipca 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na wykonanie „modernizacji kotłowni w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Samborowo„

 

      Na podstawie art.19 ust.2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne na wykonanie „modernizacji kotłowni w budynku szkoły podstawowej i gimnazjum w miejscowości Samborowo” powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Członek - Danuta Kucharczuk;

 

      4. Członek - Krzysztof Ruczyński;

 

      5. Członek - Roman Szewczyk.

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Marek Wydrzyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.07.2006, ostatnia aktualizacja: 18.07.2006, odsłon: 853


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298147
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości