Zarządzenie Nr 67/09

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 02 lipca 2009 r.

 

w sprawie przeprowadzenia odbioru zadania pn „ Remont drogi w miejscowości Lichtajny”.

 

Na podstawie § 16 pkt 12 Zarządzenia Nr 73/2007 Wójta Gminy Ostróda z dnia 06.08.2007 r. z późniejszymi zmianami w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Ostróda zarządza się co następuje:

 

§ 1. W oparciu o zgłoszenie wykonawcy t.j. „ CEZAR” Przedsiębiorstwa Handlowo-Usługowo-Produkcyjnego  Bogusława Zajkowska  14-100 Ostróda ul. Liszewskiego 8 o zakończenie robót na zadaniu pn „ Remont drogi w miejscowości Lichtajny” powołuję komisję do przeprowadzenia odbioru końcowego w składzie:

 

1. Jan Brzozowski - przewodniczący.

 

2. Marek Wydrzyński – członek.

 

3. Zbigniew Tomczyk – członek.

 

§ 2. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

 

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Zbigniew Tomczyk
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2009, ostatnia aktualizacja: 22.07.2009, odsłon: 528

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8637486
odsłon strony

Aktualnie mamy
30 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved