Zarządzenie Nr 66/2013

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 5 czerwca 2013 r.

 

w sprawie: powołania komisji do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego z mieszkaniowego zasobu Gminy Ostróda.

 

      Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013r., poz.594) Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:

 

      § 1. Powołuje się komisję do rozpatrzenia wniosków o przydział lokalu mieszkalnego
z mieszkaniowego zasobu Gminy Ostróda w następującym składzie:

 

1)    Krzysztof Ruczyński - przewodniczący komisji;

2)    Cezary Wawrzyński - członek komisji;

3)    Bogdan Sitnik - członek komisji;

4)    Urszula Bajtus - sekretarz komisji.

 

      § 2. Wykonanie zarządzenia powierzam Kierownikowi Referatu Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Ostróda.

 

      § 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 10.06.2013r.

Osoba przekazująca: Krzysztof Ruczyński

Sporządził/a: Krzysztof Ruczyński
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 11.06.2013, ostatnia aktualizacja: 11.06.2013, odsłon: 589

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9665450
odsłon strony

Aktualnie mamy
33 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved