Zarządzenie Nr 66/06

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 12 lipca 2006r.

 

w sprawie przeprowadzenia zamówienia publicznego na dostawę nowego fabrycznie samochodu osobowego w wersji ośmioosobowej, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich na potrzeby Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Ostródzie.

 

      Na podstawie art.19 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych / Dz.U. 04.19.177 / zarządzam co następuje:

 

      § 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dostawę nowego fabrycznie samochodu osobowego w wersji ośmioosobowej, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich. powołuję komisję przetargową w składzie:

 

      1. Przewodniczący - Andrzej Pęziński;

 

      2. Zastępca przewodniczącego - Marek Wydrzyński;

 

      3. Sekretarz - Zbigniew Tomczyk;

 

      4. Członek -Danuta Kucharczuk;

 

      5. Członek - Danuta Niemanowska;

 

      § 2. Nadaję komisji regulamin pracy stanowiący załącznik do Zarządzenia.

 

      § 3. Komisja kończy swoją pracę z chwilą dokonania wyboru najkorzystniejszej oferty.

 

      § 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

W dniu 9 sierpnia 2006r. dokonano modyfikacji polegającej na zmianie słowa "dziewięcioosobowej" w treści: "§ 1. Do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o zamówienie publiczne dostawę nowego fabrycznie samochodu osobowego w wersji dziewięcioosobowej, przystosowanego do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach inwalidzkich powołuję komisję przetargową w składzie:" na słowo "ośmioosobowej".

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 17.07.2006, ostatnia aktualizacja: 09.08.2006, odsłon: 772


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12298277
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości