Zarządzenie Nr 66/03

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 24 lipca 2003r.

w sprawie ustalenia odpłatności za korzystanie jednostek pomieszczeń szkolnych w placówkach oświatowych na terenie gminy Ostróda

Na podstawie art. 30 ust.2 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.Uz 2001r. poz. 1591 z późniejszymi zmianami) zarządzam, co następuje: 

§ 1. Opłatę pobiera się od grup zorganizowanych. 

§ 2. Opłata uiszczona jest za każdą godzinę zegarową przebywania w wynajmowanych pomieszczeniach.

§ 3. Wysokość opłaty wymienionej w § 2 ustala się w wysokości 2 zł + 22 % VAT.

§ 4. Odpłatność odprowadzana będzie do kasy Urzędu Gminy za pośrednictwem dyrektora placówki.

§ 5. Zasady korzystania z pomieszczeń szkolnych określają ich wewnętrzne regulaminy.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 13.12.2003, ostatnia aktualizacja: 13.12.2003, odsłon: 695


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302051
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości