Zarządzenie Nr 65/2016
Wójta Gminy Ostróda
z dnia 26 kwietnia 2016 r.
 
w sprawie pierwokupu nieruchomości
 
Na podstawie art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz. U. z 2015 r., poz. 1774 z późn. zm./ Wójt Gminy Ostróda zarządza, co następuje:
 
     § 1. 1. Nie skorzystać z prawa pierwokupu własności niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wałdowo w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 144/50 o powierzchni 0,0573 ha, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00019592/5.
 
     2. Nie skorzystać z prawa pierwokupu udziału 23/100 części niezabudowanej nieruchomości, położonej w miejscowości Wałdowo w obrębie Mała Ruś, gmina Ostróda, oznaczonej w ewidencji gruntów numerem 144/47 o powierzchni 0,0604 ha, objętej księgą wieczystą Nr EL1O/00015797/4.
 
     3. Warunki zbycia przedmiotowych nieruchomości zostały określone w warunkowej umowie sprzedaży sporządzonej dnia 26 kwietnia 2016 r. Rep. „A” Nr 3098/2016 w Kancelarii Notarialnej Notariusz Anita Maciejewska Notariusz Agnieszka Buczkowska w Ostródzie przy ul. Jana III Sobieskiego 7, 14-100 Ostróda.
 
     § 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 26.04.2016r.
Osoba przekazująca: Beata Milewska-Piotrowska

Sporządził/a: Beata Milewska-Piotrowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 27.04.2016, ostatnia aktualizacja: 27.04.2016, odsłon: 264

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7250419
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved