Zarządzenie Nr 65/2011

Wójta Gminy Ostróda

z dnia 22 czerwca 2011 r.

 

w sprawie zniesienia współwłasności nieruchomości po uprzednim zniesieniu odrębnej własności lokalu.

 

Na podstawie art. 30 ust. 2, pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm.), art. 25 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami / Dz. U z 2004r. Nr 261, poz. 2603 z późn. zm./ oraz art. 210 i 211 kodeksu cywilnego, zarządzam co następuje:

 

§ 1. Dokonać zniesienia współwłasności pomiędzy Gminą Ostróda a małż. George i Veronica Lahmers, nieruchomości określonych w § 2 i § 3 zarządzenia po uprzednim zniesieniu odrębnej własności lokalu.

 

§ 2. Działka Nr 7/7 o pow. 0,0246 ha, położona w obrębie Ryn - zabudowana budynkiem użytkowym (kaplica).

 

§ 3. Działka Nr 7/8 o pow. 0,0673 ha położona w obrębie Ryn - zabudowana budynkiem mieszkalnym.

 

§ 4. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.06.2011, ostatnia aktualizacja: 22.06.2011, odsłon: 643


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451647
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości